Publikacje

W czasopiśmie PAN lub czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym

 1. Owsiński R., Micker A., Kolektor z kompozytu alternatywą odlewu, Archives of Foundry Engineering, vol. 11, SI 2, ss. 149-151, 2011;
 2. Owsiński R., Misiura G., The box modification of EMU series EN 57– coach Ra, Modelowanie Inżynierskie,  Tom 21, Zeszyt 52, wrzesień 2014, ss. 171-177.
 3. Owsiński R., Niesłony A., Review of current state of knowledge on durability tests performed on electromagnetic shakers, Modelowanie Inżynierskie,  Tom 22, Zeszyt 53, grudzień 2014, ss. 117-123
 4. Owsiński R., Kamiński S., Niesłony A., Łagoda T., Szacowanie trwałości zmęczeniowej stali z wykorzystaniem wielkości ziarna ferrytu, Przegląd Mechaniczny, nr 6/2015, ss. 37-44.
 5. Owsiński R., Kamiński S., Niesłony A., Łagoda T., Evaluation of fatigue life of steel using steel grain size, Materialwissenshaft und Werkstofftechnik, 10(46), 2015, pp. 1059-1067. DOI: 10.1002/mawe.201500433.

rozdział w zwartym opracowaniu akademickim,

 1. Owsiński, Koncepcja sztywnej ramy rowerowej w ujęciu analizy wytrzymałościowej, Młodzi Naukowcy Dla Polskiej Nauki 7 – tom 1, Kraków 2013, s. 181-188;
 2. Owsiński, Concept, materials and strenght analysis of rigid bike frame, Nowe Trendy W Naukach Inżynieryjnych 3, Kraków 2013, s. 186-192;

w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim,

 1. Niesłony, R. Owsiński, Metodyka badań zmęczeniowych realizowanych z wykorzystaniem wzbudników elektromagnetycznych, Creativetime, Kraków 2014;

w zeszytach naukowych (w języku polskim i języku obcym),

 1. Niesłony, R. Owsiński, Obliczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn na przykładzie wałka obciążonego zginaniem ze skręcaniem, Mechanika z. 103, OW Politechnika Opolska nr 351/2014, 2014
 2. Owsiński R., Modelowe badania zmęczeniowe przy wymuszeniu dynamicznym, VIII Środowiskowe warsztaty doktorantów politechniki opolskiej, mechanika z. 104, OW Politechnika Opolska, nr 353/2014, ss. 141-144
 3. Owsiński R., Wykorzystanie wzbudnika elektromagnetycznego do wyznaczania trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych z materiałów konstrukcyjnych , VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 104, OW Politechnika Opolska, nr  353/2014, ss. 145-148
 4. Owsiński R., Wykorzystanie czujników przyspieszeń do detekcji inicjacji pęknięcia zmęczeniowego, IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 105, OW Politechnika Opolska, nr  354/2015, ss. 179-182

w materiałach konferencyjnych (w języku polskim i języku obcym),

 1. Niesłony A., Owsiński R., The concept of stand for fatigue test with dynamic excitation, 15th International Conference Applied Mechanics 2013, Ostrava- Velké Karlovice, kwiecień 2013.
 2. Niesłony A., Owsiński R., Fatigue tests using a dynamic extortion for the generation of load processes, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki 2– nauki inżynieryjne, ss. 243-246, Creativetime, Kraków 2014
 3. Owsiński R., Niesłony A., Review of current state of knowledge on fatigue tests performed on electromagnetic shakers, 16th International Conference Applied Mechanics 2014, Kraków, kwiecień 2014.
 4. Misiura G., Owsiński R., The box modification of EMU series EN 57– coach Ra, 16th International Conference Applied Mechanics 2014, Kraków, kwiecień 2014.
 5. Owsiński R., Niesłony A., Przegląd badań zmęczeniowych realizowanych przy użyciu wzbudników elektromagnetycznych, XXV Sympozjon Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Fojutowo, maj 2014.
 6. Owsiński R., Kamiński S., Niesłony A., Łagoda T., Szacowanie trwałości zmęczeniowej stali z wykorzystaniem wielkości ziarna stali, XXVIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, Styczeń 2015.
 7. Owsiński R., Niesłony A., Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu wzbudnika elektromagnetycznego, 54. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń, luty 2015.
 8. Owsiński R., Niesłony A., Experimental verification of the analytical description of the specimens stress level on dynamic fatigue test system,  17th International Conference Applied Mechanics 2015.
 9. Owsiński R., Niesłony A., Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem wymuszenia dynamicznego, XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zakopane, wrzesień 2015.
 10. Kamiński S., Kowalski M., Łagoda T., Owsiński R., Wpływ naprężeń własnych na trwałość zmęczeniową stali poddanych obróbce kulowania rozproszonego śrutem twardym, XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zakopane, wrzesień 2015.

Udział w konferencjach, warsztatach lub sympozjach naukowych:

 1. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych III edycja, Koncepcja sztywnej ramy rowerowej w ujęciu analizy wytrzymałościowej, Wrocław 02.12.2012,
 2. 15th International Conference Applied Mechanics, The concept of stand for fatigue test with dynamic excitation, Ostrava- Velké Karlovice, 15-18 kwiecień 2013.
 3. VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Modelowe badania zmęczeniowe przy wymuszeniu dynamicznym, Opole-Pokrzywna, 12-14 czerwiec 2013
 4. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych V edycja, Fatigue tests using a dynamic extortion for the generation of load processes, Wrocław, grudzień 2013,
 5. XXVII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, , Obliczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn na przykładzie wałka obciążonego zginaniem ze skręcaniem, Opole-Zakopane, styczeń 2014.
 6. 16th International Conference Applied Mechanics, Review of current state of knowledge on fatigue tests performed on electromagnetic shakers, Kraków, kwiecień 2014
 7. XXV Sympozjon Zmęczenie i Mechanika Pękania, Przegląd badań zmęczeniowych realizowanych przy użyciu wzbudników elektromagnetycznych,
 8. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Wykorzystanie wzbudnika elektromagnetycznego do wyznaczania trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych  z materiałów konstrukcyjnych, czerwiec 2014
 9. XXVIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Szacowanie trwałości zmęczeniowej stali z wykorzystaniem wielkości ziarna stali,Zakopane, styczeń 2015.
 10. 54. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu wzbudnika elektromagnetycznego, Ustroń, luty 2015.
 11. 17th International Conference Applied Mechanics 2015, Experimental verification of the analytical description of the specimens stress level on dynamic fatigue test system, Kutná Hora, kwiecień 2015.
 12. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Wykorzystanie czujników przyspieszeń do detekcji pęknięcia zmęczeniowego, Opole Pokrzywna, 13-15 maja 2015.
 13. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem wymuszenia dynamicznego, Zakopane, 22-26 wrzesień 2015.