Charakterystyka częstotliwościowa obiektów – zadanie 1

Ćwiczenie „Wał korbowy”

Celem ćwiczenia jest określenie postaci i częstotliwości występowania drgań własnych zadanego modelu wału korbowego silnika spalinowego (wał korbowy silnika V6)

plik z modelem wału jest do pobrania TUTAJ

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Plik „wal_korbowy.modfem” wczytać do środowiska FEMAP za pomocą polecenia
File –> Open lub za pomocą dwukrotnego kliknięcia LPM na pobrany plik.

2. Przygotowanie modelu do analizy:
– wybór materiału (stal, stop aluminium 6061 oraz tytan),
– określenie prawidłowego sposobu podparcia modelu
– podział modelu na elementy skończone

3. Analiza

SPRAWOZDANIE

– Krótki opis ćwiczenia oraz obiektu będącego przedmiotem analizy (4-5 zdań)
– Określenie na podstawie przeprowadzonych analiz MES parametrów modelu mających wpływ na postać i częstotliwość występowania drgań własnych.

Odpowiedź na pytania:

1. Czy elementy współpracujące z wałem korbowym wpływają na jego postaci i częstotliwości występowania drgań własnych? (Uzasadnij)

2. W jaki sposób zmieni się charakterystyka dynamiczna wału korbowego gdyby był 2x większy? Odpowiedź poprzyj odpowiednią analizą

Podpowiedź:
1. Geometry –> Scale –> Solid…
2. Select All –> OK
3. OK –> OK –> Scale factor:
X = 2
Y = 2
Z = 2
  OK