Badania

Naukowo zajmuję się zagadnieniami związanymi z obszarami:

1. Trwałość zmęczeniowa
2. Dynamika układów mechanicznych
3. Modelowanie 3D
4. Analiza z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych

Temat realizowanej pracy doktorskiej:

„Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych metodą wymuszenia dynamicznego”

Drgania

Drgania

Drgania